सांख्यिकीय रिपोर्ट

सांख्यिकीय रिपोर्ट
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट चंपावत 15/03/2018 डाउनलोड(996 KB)
चम्पावत एक दृष्टि २०१४-१५ 02/05/2018 डाउनलोड(1 MB)
चम्पावत एक दृष्टि २०१२-१३ 01/05/2018 डाउनलोड(1,022 KB)
चम्पावत एक दृष्टि २०१३-१४ 01/05/2018 डाउनलोड(1 MB)
सामाजार्थिक २०१३-१४ 01/05/2018 डाउनलोड(3 MB)
सामाजार्थिक २०१२-१३ 02/05/2018 डाउनलोड(6 MB)
सामाजार्थिक २०१४-१५ 01/05/2018 डाउनलोड(3 MB)
समजर्थिकी २०१६-१७ 01/03/2018 डाउनलोड(3 MB)
जिला सांख्यिकी पत्रिका २०१७ 01/03/2018 डाउनलोड(1 MB)
जिला सांख्यिकी पत्रिका २०१६ 01/03/2017 डाउनलोड(1 MB)