बंद करे

अस्पताल

जिला अस्पताल चंपावत

टनकपुर रोड, चम्पावत


फोन : 05965-231012

महिला अस्पताल(संयुक्त अस्पताल टनकपुर)

चम्पावत

संयुक्त अस्पताल टनकपुर

बस स्टेशन टनकपुर के पास


फोन : 9897563777

सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, टनकपुर

टनकपुर


फोन : 9897369489

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट

लोहाघाट