Close

SDM Tanakpur

Sub-Divisional Magistrate Office Tanakpur 05965-266382

Email : sdmtanakpur01[at]gmail[dot]com
Designation : SDM Tanakpur
Phone : 9411117897