Close

Police Supdt.

From 16- 09-1997 onwards ..

S.No. Name of SUPDT. OF POLICE From To
1 Sh. Vitul Kumar 16-09-1997 05-10-1997
2 Sh. Jeevan Chandra Pandey 05-05-1999 06-02-2001
3 Sh.R.S.Nayal 22-02-2001 03-12-2001
4 Sh.R.A.Gautam 03-12-2001 24-12-2002
5 Sh.Vijay Bhatia 25-12-2002 18-10-2003
6 Sh.R.S.Nayal 18-10-2003 02-01-2006
7 Sh.M.S.Bangyal 02-01-2006 28-04-2008
8 Sh. Krishan Kumar V.K. 28-04-2008 22-01-2009
9 Smt. Ridhim Agrawal 23-01-2009 15-10-2009
10 Sh. P.S.Selal 28-10-2009 22-04-2011
11 Sh. A S Tankwale 22-04-2011 26-08-2011
12 Sh. Santhil Avodai 27-08-2011 01-08-2012
13 Sh. Karan Singh Naganyal 02-08-2012 04-10-2014
14 Sh.Daleep Singh Kunwar 05-10-2014 22-09-2016
15 Sh. N S Bhullar 25-09-2016 16-12-2016
16 Sh. R C Rajguru 16-12-2016 04-01-2018
17 Sh. D S Gunjyal 04-01-2018 Till Date…